English | 简体中文 |繁體中文 l
广告摄影上海 商业摄影  

MF Vision 麦视影像
上海: (021) 6475 2582
深圳: (0755) 8889 1881

总揽 建筑摄影 建筑影视制作 360度全景摄影 麦视客户群 麦视作品集 联系麦视
建筑摄影公司
麦视影像 (上海)
----------------------------------------------------------------------------------------
电话: 021- 5420 2582 中文
    6683 8379 双语 English
    6475 2582 技术支持
----------------------------------------------------------------------------------------
影棚: 021- 5221 2582  
----------------------------------------------------------------------------------------
电邮: ad@mfbing.com
Outlook (报价)
  mike@mfbing.com
Outlook (技术支持)
QQ: 846603577
my states (在线客服)
----------------------------------------------------------------------------------------
地址: 上海市徐汇区桂平路471号桂果园10栋503, 邮编: 200233
----------------------------------------------------------------------------------------
在线地址:
QQ在线 Email 微信公众号 微博 优酷 Youtube Vimeo QQ空间

 

地图(上海麦视):

在Google地图上查看 麦视影像(上海)
麦视影像 (深圳)
----------------------------------------------------------------------------------------
电话: 0755-
8889 1881

----------------------------------------------------------------------------------------
传真: 0755- 2525 5260  
----------------------------------------------------------------------------------------
电邮: mike@mfbing.com
Outlook (报价)
  max@mfbing.com
Outlook (技术支持)
QQ: 846603577
my states (在线客服)
----------------------------------------------------------------------------------------
地址: 深圳市罗湖区畔山花园9栋6层 518004
----------------------------------------------------------------------------------------

 

地图(深圳麦视):

在Google地图上查看 麦视影像(深圳)

 

Copyright © 2007 MF Photography Studio Shanghai China- All rights reserved. T: (+86 21) 6683 8379 rental studio shanghai china photography assistant Shanghai China Email: ad@mfbing.com 上海广告摄影 professional photography Shanghai China 摄影公司上海 建筑摄影上海